лаптопа не включваОписаните по долу причини са за случаите когато след като натиснете бутона на лаптопа за включване , той не реагира , не включва вентилатор, няма образ на дисплея и светлинните индикатори не мигат или мига само този на батерията.

Причините за този дефект могат да бъдат:

1. Адаптера / зарядното устройство на Вашия лаптоп е дефектирало , и съответно батерията е изтощена докрай като в нея вече няма няма ток. В някои случай но не винаги при натискане на бутона за включване мига индикатора за батерия, но лаптопа не се включва.
2. Може да има лош контакт или липса на такъв между зарядното или кабела за връзка с електрическата мрежа. Лош контакт или прекъснат кабел от зарядното към буксата за зареждане на лаптопа.

3. Повредена букса за зареждане вътре в лаптопа.

4. Проблем в захранващия блок – дефектирал елемент , късо в захранващите вериги , дефектна интегрална схема и други.

5. Късо съединение в южния или северния мост на дънната платка на лаптопа.

6. Други причини, за които не се сещаме в момента за да опишем.